Medlemshjälp

help-login

Bildhantering

F

Hur gör jag för att dölja eller visa mitt bild?

S
Du kan gömma eller visa bilderna på din profil genom att välja vilket av alternativen som du föredrar via sektionen för Hantering av bilder. Du kan nå denna sektion genom att klicka här, eller genom att välja ”Bilder” från Redigera profil menyn som finns på ditt kontos hemsida. För att gömma en bild, klicka på ”redigera bild” under bilden som du vill gömma. Klicka sedan på ”Göm”. Klicka på ”Ja”-knappen då du förfrågas om du verkligen vill gömma din bild. Din bild kommer nu att gömmas. För att visa bilden igen, klicka på ”redigera bild” och välj sedan ”Visa".

Vänligen observera att funktionen att gömma bilder endast finns tillgänglig för Guld och Platini medlemmar. Det är för närvarande inte möjligt att använda funktionen för att gömma eller visa en bild på mobila enheter.

Om du gömmer din huvudsakliga profilbild, så kommer samtliga bilder att gömmas. Du måste visa din huvudsakliga profilbild innan du kan välja att gömma några andra bilder.