Δήλωση απορρήτου

1. Δήλωση Απορρήτου Cupid Media

(Τελευταία Ενημέρωση 16 Αυγούστου 2023)

1.1 Εισαγωγή

(α) Γενικά

To ColombianCupid (η Ιστοσελίδα) είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία αποτελεί μέρος της the Dating Group of Companies.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Κατανοούμε πως οι επισκέπτες και οι χρήστες της Ιστοσελίδας ανησυχούν για τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια όσων Προσωπικών Δεδομένων παρέχονται.

Θα συλλέξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τους νόμους που ισχύουν στις δικαιοδοσίες όπου συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια ανάμεσα στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τον ισχύοντα νόμο, ο σχετικός νόμος θα υπερισχύσει όσον αφορά οποιαδήποτε ασυνέπεια.

(β) Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Online φόρμα υποστήριξης: Κάντε κλικ εδώ (χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ταχύτερη εξυπηρέτηση)

Email: team@ColombianCupid

Τηλέφωνο: +61 7 5571 1181

Αριθμός Fax: +61 7 3103 4000

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ColombianCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Email για Ζητήματα Απορρήτου: privacy@cupidmedia.com

Εάν βρίσκεστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η VeraSafe έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος της Εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ζητήματα προστασίας δεδομένων. Εκτός της επικοινωνίας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VeraSafe σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να κάνετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την VeraSafe χρησιμοποιώντας αυτή την φόρμα επικοινωνίας: https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VeraSafe στις παρακάτω διευθύνσεις:

Όνομα: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Διεύθυνση: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic, ή

Όνομα: VeraSafe Ireland Ltd
Διεύθυνση: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

Εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η VeraSafe έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος της Εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο για ζητήματα προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του United Kingdom General Data Protection Regulation. Εκτός της επικοινωνίας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VeraSafe σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να κάνετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την VeraSafe χρησιμοποιώντας αυτή την φόρμα επικοινωνίας: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative ή τηλεφωνικώς στο +44 (20) 4532 2003.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη VeraSafe στην παρακάτω διεύθυνση:
VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

1.2 Βάση για Συλλογή

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου καθορίζει την πολιτική μας σε σχέση με τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις συσχετιζόμενες με την Cupid Media ιστοσελίδες, ή οποιεσδήποτε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες της Dating Group. Λέξεις με κεφαλαία γράμματα, όπως «Προσωπικά Δεδομένα» και «Προσωπικά Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας» περιγράφονται στο άρθρο 1.9 αυτής της πολιτικής.

Όπου συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα το κάνουμε στην ακόλουθη βάση:

(α) Συμβατικές υπηρεσίες

Όπου έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό μέσω της Ιστοσελίδας μας, ή κάποιας συσχετιζόμενης με την Cupid Medi Ιστοσελίδας, ή μίας ιστοσελίδας που διαχειρίζεται η Dating Group, και ζητήσατε να σας παρέχουμε υπηρεσίες, θα χρειαστεί να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να:

(i) έρθουμε σε συμφωνία μαζί σας, και


(ii) παρέχουμε υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας μας.

(β) Νόμιμοι Επιχειρηματικοί Σκοποί

Όπου δεν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τον σκοπό της σύναψης μίας σύμβασης μαζί σας, ή της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, μπορεί να συνεχίσουμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εφόσον θεωρούμε ότι:

(i) δεν θα επηρεαστείτε καθοριστικά από τη συλλογή και χρήση εκ μέρους μας,
(ii) αυτού του είδους η συλλογή και χρήση συνάδει με ό,τι θα περιμένατε σε σχέση με τη χρήση εκ μέρους μας των Προσωπικών σας Δεδομένων, και
(iii) είναι απαραίτητη ώστε να εκπληρώσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας ή το εύρος των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.

(c) Συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τον νόμο, για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής εντολής ή κάποιας κανονιστικής αρχής, που ζητάει τέτοιου είδους επεξεργασία.

(γ) Συναίνεση

Με την είσοδό σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό ή κάνοντας σύνδεση ως μέλος της Ιστοσελίδας ή μίας Σχετιζόμενης Ιστοσελίδας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων και των Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας όσον αφορά την συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, διακόπτοντας την χρήση της Ιστοσελίδας ή της Συσχετιζόμενης Ιστοσελίδας. Εάν είστε μέλος που έχει δημιουργήσει λογαριασμό, μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεσή σας όσον αφορά τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας και των Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διακόπτοντας τη χρήση του λογαριασμού σας και ζητώντας την αναστολή ή διαγραφή του λογαριασμού σας. Αιτήματα για αναστολή ή διαγραφή μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στον όρο 1.1(β) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι προκειμένου να διαγραφούν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συλλέξει από εσάς, πρέπει να πραγματοποιηθεί αίτημα χρησιμοποιώντας την διαδικασία που αναφέρεται στον όρο 1.7(ζ) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

1.3 Ανωνυμία

Εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία δεν είναι πρακτικό για εμάς να συνεργαζόμαστε μαζί σας χωρίς να γνωρίζουμε το ονοματεπώνυμο σας. Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων σας και να χρησιμοποιήσετε πραγματικά και ακριβή στοιχεία.

1.4 Συλλογή δεδομένων

(α) Όλοι οι χρήστες

Όποτε (συμπεριλαμβάνοντας χρήστες που δεν είναι μέλη) επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες για στατιστικούς λόγους σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, όπως:

(i) τον τύπο του περιηγητή που χρησιμοποιείται
(ii) την παραπεμπτική URL
(iii) τη διεύθυνση IP
(iv) τον αριθμό και το είδος των σελίδων που προβάλλονται
(v) την ημερομηνία και την ώρα των επισκέψεων και
(vi) την URL εξόδου.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς δεν είναι Προσωπικά Δεδομένα και, σε κάθε περίπτωση, παραμένουν ανώνυμα. Δεν συνδέουμε τα ανώνυμα στοιχεία με οποιαδήποτε άλλα Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εάν είστε εγγεγραμμένος ως μέλος ή συνδεδεμένος ως μέλος την ώρα χρήσης. Αντίστοιχα, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ταυτοποίηση των στοιχείων σας στην Ιστοσελίδα, μέσω εγγραφής ως μέλους ή σύνδεσης ως μέλους, δεν θα συνδέσουμε αρχείο της χρήσης σας στην Ιστοσελίδα με εσάς προσωπικά.

(β) Μέλη

Κατά την εγγραφή σας ως μέλους, συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς έτσι ώστε να σας παρέχουμε με τα πλήρη προνόμια της συνδρομής. Συλλέγουμε μη‐αναγνωριστικά στοιχεία καθώς και Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς όταν κάνετε εγγραφή αρχικά, καθώς επίσης και περιστασιακά έκτοτε εάν μας παρέχετε επιπρόσθετα στοιχεία.

Στα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξει η Εταιρεία συμπεριλαμβάνονται:

(i) το ονοματεπώνυμο σας
(ii) η ηλεκτρονική σας διεύθυνση
(iii) η διεύθυνση κατοικίας σας
(iv) ο τηλεφωνικός σας αριθμός
(v) μία φωτογραφία σας
(vi) η ηλικία σας
(vii) το επάγγελμα σας
(viii) μία περιγραφή της εμφάνισής σας
(ix) ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας και τα στοιχεία χρέωσης (εάν παρέχονται από εσάς).

Για σκοπούς νομικής συμμόρφωσης και για να σας παρέχουμε κατάλληλα τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε επίσης Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

(i) την φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή
(ii) τις πολιτικές σας απόψεις
(iii) τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις ή προσανατολισμό
(iv) τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης
(v) την υγεία σας
(vi) τις σεξουαλικές προτιμήσεις, συνήθειες και προσανατολισμό, και
(vii) το ποινικό σας μητρώο (εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ).

Με την είσοδο και την χρήση της Ιστοσελίδας συναινείτε ρητά στην συλλογή και χρήση των Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Αναγνωρίζετε ρητά και συναινείτε στη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων Ειδικής Κατηγορίας στους τρίτους συνεργάτες μας παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων συσχετιζόμενων υπηρεσιών γνωριμιών, τις οποίες διαχειρίζεται και ελέγχει η Dating Group.

(γ) Cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού

Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού, όπως ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags), εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons), αναγνωριστικά συσκευών ή αναγνωριστικά διαφημίσεων.

Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας, ωστόσο σημειώστε πως εάν το κάνετε αυτό, δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία που μεταφέρει δεδομένα από την κίνηση της ιστοσελίδας στους διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Google Analytics δεν αναγνωρίζει μεμονωμένους χρήστες ούτε συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχει η Google. Χρησιμοποιούμε τις αναφορές που μας παρέχει το Google Analytics για να κατανοήσουμε την κίνηση της ιστοσελίδας και την χρήση της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να επιλέξετε να μην γίνεται χρήση του Google Analytics για σκοπούς Διαφήμισης Προβολής (Display Advertising) χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις Διαφημίσεων στον Google λογαριασμό σας.

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού για να υποστηρίξει το Google Analytics για:

(i) Ενσωμάτωση του Google Marketing Platform
(ii) Αναφορές για Δημογραφικά Στοιχεία και Ενδιαφέροντα
(iii) Σκοπούς Διαφήμισης Προβολής (Display Advertising), συμπεριλαμβανομένου του Remarketing και του Google Display Network Impression Reporting για να διαφημίσουμε τις υπηρεσίες μας online
(iv) Βελτιστοποίηση και προσωποποίηση διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα μας
(v) Αναφορά της χρήσης των διαφημιστικών υπηρεσιών και της αλληλεπίδρασης με την εμφάνιση διαφημίσεων (ad impressions), καθώς και το πώς σχετίζονται με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν analytics από τρίτους.

(δ) Αλληλεπιδράσεις με τρίτους

Ενδέχεται να επιτρέψουμε σε τρίτους, συμπεριλαμβάνοντας εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρείες, πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, και διαφημιστικά δίκτυα να εμφανίζουν διαφημίσεις στις Ιστοσελίδες μας.Επίσης ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία προφίλ σας σε εταιρείες που συνεργάζονται με την Cupid Media, με σκοπό την ανάλυση και βελτιστοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών.

Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες εντοπισμού (όπως cookies, pixel tags, web beacons, αναγνωριστικά συσκευών ή αναγνωριστικά διαφημίσεων) για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που βλέπουν ή αλληλεπιδρούν με τις διαφημίσεις τους. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγουν αυτοί οι τρίτοι μέσω των cookies είναι πλήρως ανώνυμα και μη‐ αναγνωριστικά. Παραδείγματα τέτοιων τρίτων μερών περιλαμβάνουν: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

Μπορείτε να απορρίψετε την συλλογή δεδομένων από τρίτους, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας ή απενεργοποιώντας το προφίλ σας.

Υπάρχουν επίσης κάποια σημεία στην Ιστοσελίδα μας από όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, που δεν λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις οποίες δεν ελέγχουμε. Τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ενδέχεται να συλλέξουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Σας προτείνουμε να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου όλων των ιστοσελίδων τρίτων μερών που επισκέπτεστε.

(ε) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία συνδέεται με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, TikTok και άλλες. Εάν επιλέξετε να πατήσετε μου αρέσει ή να κοινοποιήσετε δεδομένα από την Ιστοσελίδα μας μέσω αυτών των υπηρεσιών, πρέπει να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας. Εάν είστε μέλος μίας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, οι διασυνδέσεις ενδέχεται να επιτρέψουν στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης να συνδέσει τις επισκέψεις σας σε αυτή την Ιστοσελίδα με άλλα Προσωπικά Δεδομένα.

1.5 Σκοπός συλλογής, διατήρησης, χρήσης και κοινοποίησης Προσωπικών Δεδομένων

(α) Συλλογή μόνο από εσάς

Στις περιπτώσεις που είναι λογικό και πρακτικό, θα συλλέγουμε αποκλειστικά Προσωπικά Δεδομένα για εσάς απευθείας από εσάς .

(β) Σκοπός συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Θα συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνο όταν είναι απαραίτητο για:

(i) να έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε την αίτηση συνδρομής σας και για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβάνοντας την δημιουργία του δημόσιου προφίλ σας, τη δυνατότητα αναζήτησης κατάλληλων μελών και την παροχή μηχανισμών για την επικοινωνία μεταξύ των μελών)
(ii) να σας επιτρέψουμε να εισαγάγετε ή να μεταφέρετε με ευκολία ένα προφίλ που δημιουργήσατε σε μία Ιστοσελίδα μας σε μία άλλη ιστοσελίδα ή υπηρεσία που κατέχουμε, λειτουργούμε ή με την οποία συνεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανόμενης και μίας άλλης υπηρεσίας που προσφέρεται από κάποιο μέλος της Dating Group
(iii) σκοπούς εσωτερικής έρευνας και στατιστικών (συμπεριλαμβάνοντας την κατάτμηση της αγοράς και την ανάλυση αξίας των πελατών)
(iv) να μπορούμε να σας προωθούμε άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που πιστεύουμε πως μπορεί να σας ενδιαφέρουν
(v) να δίνουμε την δυνατότητα σε επεξεργαστή πληρωμών να επεξεργάζεται πληρωμές που κάνετε σε εμάς και
(vi) οποιονδήποτε άλλο σκοπό που αναφέρεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, που είναι επίσης διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα μας

(ο "Πρωταρχικός Σκοπός").

Δεν πωλούμε Προσωπικά Δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν παρέχουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους για οποιονδήποτε επαγγελματικό σκοπό (εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου).

(γ) Χρήση και γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων για τον Πρωταρχικό Σκοπό θα περιλαμβάνει την χρήση Προσωπικών Δεδομένων σε αυτόματες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Θα χρησιμοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για σκοπό που είναι διαφορετικός από τον Πρωταρχικό Σκοπό (δηλαδή για έναν "Δευτερεύοντα Σκοπό") μόνο όπου ισχύουν τα παρακάτω:

(i) ο Δευτερεύων Σκοπός σχετίζεται με τον Πρωταρχικό Σκοπό και, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα είναι Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Δευτερεύων Σκοπός σχετίζεται άμεσα με τον Πρωταρχικό Σκοπό και
(ii) είναι αναμενόμενο από εμάς να χρησιμοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για τον Δευτερεύοντα Σκοπό ή
(iii) έχετε συναινέσει στην χρήση ή γνωστοποίηση για τον Δευτερεύοντα Σκοπό ή
(iv) η χρήση ή η γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση ή είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με νόμο, κανονισμό ή δικαστική εντολή.

Προκειμένου να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας σε εσάς, μπορεί να παρέχουμε μια κρυπτογραφημένη μορφή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (και όχι άλλα Προσωπικά Δεδομένα) σε τρίτους, όπως στο Facebook και άλλες εταιρείες εντός της Group, ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα τις διαφημίσεις μας προς εσάς, χρησιμοποιώντας προϊόντα όπως το Custom Audiences του Facebook.

Το αντίστοιχο της κρυπτογραφημένης ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης θα χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό προώθησης των αγαθών και υπηρεσιών μας προς εσάς και δεν θα χρησιμοποιείται από το τρίτο μέρος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Το αντίστοιχο της κρυπτογραφημένης ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης δεν θα χρησιμοποιείται για να ταυτοποιηθείτε εσείς ή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και δεν θα παρέχουμε άλλες πληροφορίες για εσάς στο τρίτο μέρος. Στην περίπτωση μεταφορών Προσωπικών σας Δεδομένων εντός της Group, θα ζητηθεί η συναίνεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεση σας όσον αφορά τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για τον Πρωταρχικό και Δευτερεύοντα Σκοπό ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 1.1(β) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ή να περιορίσει την δυνατότητα σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της Cupid Media.

(δ) Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε από:

(i) κατάχρηση, παρέμβαση και απώλεια, και
(ii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή γνωστοποίηση.

Στην απίθανη περίπτωση σοβαρής παραβίασης δεδομένων που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα ειδοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια εποπτική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Αν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής παραβίασης δεδομένων που μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα σας ενημερώσουμε επίσης για την σχετική παραβίαση.

(ε) Γνωστοποίηση στο εξωτερικό

Οποιαδήποτε στοιχεία προφίλ παρέχετε σε εμάς θα είναι δημόσια ορατά στο προφίλ σας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Δημιουργώντας προφίλ, αναγνωρίζετε πως χρήστες από το εξωτερικό θα έχουν την δυνατότητα να δουν το προφίλ σας.

Προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να εκτελούμε λειτουργίες υποστήριξης, να εκτελούμε εργασίες αποτροπής απάτης ή να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, ενδέχεται να χρειαστεί να επιτρέψουμε στο προσωπικό ή στους προμηθευτές μας (οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται ή οι πόροι τους να βρίσκονται σε διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία κατοικείτε) να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του προφίλ σας, στα στοιχεία χρέωσης σας ή σε άλλα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παράσχει.

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Ωστόσο, όπως και με κάθε μεταφορά δεδομένων, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι παραβίασης δεδομένων. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα Προσωπικά Δεδομένα σας μεταφέρονται σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, που δεν υπόκεινται σε απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή σε απόφαση από την αρμόδια εποπτική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Τέτοιες μεταφορές είναι απαραίτητες ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όπως ορίζονται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας Cupid Media και για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

Παρέχοντας τα Προσωπικά Δεδομένα σας και τα Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συναινείτε ρητά στη διεθνή μεταφορά και επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης εντός ορίων σε οποιοδήποτε μέλος της Dating Group, έχοντας πλήρη γνώση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτές τις μεταφορές και διαδικασίες.

Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας με τους τρόπους επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στον όρο 1.1(β) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ή να περιορίσει την δυνατότητα σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της Cupid Media.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτη από Τρίτη Χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό μόνο εάν η γνωστοποίηση των δεδομένων απαιτείται ή είναι εγκεκριμένη από νόμο, κανονισμό ή δικαστική εντολή.

(στ) Ανεπιθύμητες πληροφορίες

Εάν συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα τα οποία δεν έχουμε αναζητήσει ή ζητήσει από εσάς, και εάν κρίνουμε πως μας επιτρέπεται να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία βάση νόμου, θα διαχειριστούμε αυτά τα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα καταστρέψουμε ή θα απο‐προσωποποιήσουμε τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα το συντομότερο δυνατόν, σε περιπτώσεις που είναι νόμιμο και λογικό.

(ζ) Μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Οποιοδήποτε υλικό ή στοιχείο παρέχεται από εσάς για συμπερίληψη στο προφίλ σας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιωτικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχετικά στοιχεία και πληροφορίες χωρίς περιορισμό. Συγκεκριμένα, η Cupid Media θα χρησιμοποιήσει σχετικά στοιχεία και πληροφορίες (συμπεριλαμβάνοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες προφίλ, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις) που μας έχετε παράσχει, ώστε να αντιγράψουμε το προφίλ σας σε οποιαδήποτε άλλη σχετική σελίδα γνωριμιών που κατέχει και λειτουργεί η Cupid Media, ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ιστοσελίδα που αποτελεί μέρος της Dating Group. Οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο ή πληροφορία που παρέχεται από εσάς θα είναι διαθέσιμο προς ανάγνωση από άλλα μέλη ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

(η) Επικοινωνία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε εσάς σχετικά με προτεινόμενα ταιριάσματα προφίλ, ειδοποιήσεις δραστηριότητας, όπως ειδοποιήσεις ενδιαφέροντος ή ειδοποιήσεις μηνυμάτων, προωθήσεις ή προσφορές, αλλαγές ή προσθήκες στις υπηρεσίες μας ή τυχόν προϊόντα και υπηρεσίες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μας.

Εάν είστε μέλος της Ιστοσελίδας μας μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις email σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στην σελίδα «Ειδοποιήσεις», ώστε να τροποποιήσετε τι είδους επικοινωνία μέσω email επιθυμείτε να λαμβάνετε.

1.6 Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο. Θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, όταν:

(i) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους λόγους που τα είχαμε συλλέξει και δεν έχουμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα, και
(ii) δεν χρειάζεται ή δεν είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου, κανονισμού, ή δικαστικής εντολής να διατηρήσουμε τα στοιχεία.

Εάν συγκεκριμένα στοιχεία έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτους σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, η διατήρηση αυτών των στοιχείων υπόκειται στην πολιτική του αντίστοιχου τρίτου μέρους.

1.7 Πρόσβαση, διόρθωση και δυνατότητα μεταφοράς

(α) Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Θα σας παρέχουμε πρόσβαση κατόπιν αιτήματος στα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς, εκτός από περιπτώσεις όπου:

(i) η παροχή πρόσβασης είναι παράνομη ή
(ii) η άρνηση πρόσβασης απαιτείται ή είναι εγκεκριμένη από ή σύμφωνα με σχετικό νόμο, κανονισμό ή δικαστική εντολή.

Για να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στον όρο 1.1(β) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Κατόπιν του αιτήματος σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος σας και θα σας παράσχουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν ζητηθεί, εκτός εάν έχουμε κρίνει πως υπάρχει κάποιος λόγος ή υποχρέωση που μας αναγκάζει να μην παραχωρήσουμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα.

(β) Γνωστοποίηση σε τρίτους

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους. Εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, δεν γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να σας παρέχουμε επιβεβαίωση πως τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν έχουν πωληθεί σε τρίτο ή να ζητήσετε λεπτομέρειες για οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχουν πωληθεί ή γνωστοποιηθεί τα στοιχεία σας για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω μπορεί σε συγκεκριμένες περιστάσεις να διαθέσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στους τρίτους παρόχους μας υπηρεσιών (ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας), σε συνεργαζόμενες οντότητες που λειτουργούν υπηρεσίες γνωριμιών, τις οποίες ελέγχουμε, ή σε άλλα μέλη της Dating Group (για παράδειγμα, όπου έχετε ζητήσει την εισαγωγή ή μεταφορά του προφίλ που δημιουργήσατε σε μία ιστοσελίδα μας σε κάποια εναλλακτική ιστοσελίδα ή υπηρεσία γνωριμιών).

(γ) Δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων

Εφόσον δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων και σε περιπτώσεις που έχετε στείλει αίτημα σε εμάς:

(i) όπου έχουμε εφαρμόσει αυτόματα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων σε δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, και
(ii) αφού λάβουμε το αίτημα σας, όπου είναι τεχνικά δυνατό, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας σε διαφορετικό κάτοχο δεδομένων.

(δ) Εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες

Σε περιπτώσεις όπου η παροχή πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας θα αποκαλύψει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, δεν έχουμε την δυνατότητα να σας δώσουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, θα σας προσφέρουμε την αιτιολόγηση πίσω από την απόφαση μας.

(ε) Χρήση διαμεσολαβητών

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να σας παρέχουμε άμεσα πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούμε, εάν είναι εύλογο, να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή για να το κάνει.

(στ) Διόρθωση και διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και να ενημερώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όποτε είναι απαραίτητο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να διορθώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στον όρο 1.1(β).

Εάν κατόπιν της λήψης του αιτήματος σας επιλέξουμε να μην διορθώσουμε τα στοιχεία σας, θα σας ειδοποιήσουμε εντός ενός μήνα για τον λόγο άρνησης και τους διαθέσιμους μηχανισμούς για να πραγματοποιήσετε ένσταση στην άρνηση μας.

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε στείλτε το αίτημα σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 1.1(β). Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν θα κάνουμε τις σχετικές ενέργειες για να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι όπου πρέπει να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με άλλη διάταξη της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, του ΓΚΠΔ (GDPR) ή οποιουδήποτε άλλου νομικού λόγου. Ωστόσο, η διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας ενδέχεται να οδηγήσει στη διαγραφή του λογαριασμού σας στην Cupid Media και, συνεπώς, δεν θα έχετε την δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας.

Εάν διορθώσουμε ή διαγράψουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία έχουμε πρωτύτερα γνωστοποιήσει σε τρίτο σύμφωνα με την Δήλωση Απορρήτου μας, θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να ενημερώσουμε το τρίτο μέρος για την διόρθωση ή διαγραφή και θα ζητήσουμε να κάνουν το ίδιο.

(ζ) Άρνηση διόρθωσης ή διαγραφής

Εάν ανά πάσα στιγμή απορρίψουμε ή αρνηθούμε να σας δώσουμε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, ή αρνηθούμε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας παρέχουμε τους λόγους της σχετικής απόρριψης ή άρνησης.

(η) Περιορισμός επεξεργασίας

Μπορείτε να ζητήσετε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο: με την συναίνεση σας, για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση σε νομικές διεκδικήσεις εναντίον μας ή για την προστασία των δικαιωμάτων ενός άλλου ατόμου.

(θ) Κόστος

Η πρόσβαση, διαγραφή και διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας, συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε επικοινωνία σχετίζεται με αυτά, θα παρέχονται χωρίς χρέωση.

Σε περιπτώσεις όπου τα αιτήματα σας είναι προδήλως αθεμελίωτα ή υπερβολικά (ειδικά λόγω επαναληψιμότητας), ενδέχεται να σας χρεώσουμε με ένα λογικό κόστος για την παροχή πληροφοριών ή την επικοινωνία ή την εκτέλεση της απαραίτητης ενέργειας. Σε περιπτώσεις όπου τα αιτήματα σας είναι προδήλως αθεμελίωτα ή υπερβολικά, μπορούμε να απορρίψουμε το αίτημα σας.

(ι) Συγκεκριμένα δικαιώματα αντίρρησης

Εάν είναι απαραίτητο για εμάς να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την συναίνεση σας για:

(i) εκτέλεση ενέργειας για δημόσιο συμφέρον
(ii) την άσκηση μίας επίσημης αρχής που μας έχει ανατεθεί ή
(iii) περιπτώσεις όπου αποτελεί έννομο συμφέρον μας ή έννομο συμφέρον τρίτων

θα έχετε την δυνατότητα να διαφωνήσετε με αυτή την χρήση.

Εάν διαφωνείτε με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί σύννομοι λόγοι που σχετίζονται με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς ή για την σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν έχουμε συλλέξει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης (στους οποίους συναινείτε), έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε αυτήν την χρήση ανά πάσα στιγμή.

Κατόπιν λήψης της ένστασης σας, θα διακόψουμε την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης το συντομότερο δυνατόν.

1.8 Παράπονα

(α) Υποβολή παραπόνου

Εάν θεωρείτε πως έχουμε χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρόπο που δεν συνάδει με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή που με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει έναν ισχύοντα νόμο, τότε πρέπει να μας στείλετε email στο privacy@cupidmedia.com.

Εάν βρίσκεστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε κάποιο παράπονο ή ερώτημα σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαϊκό Αντιπρόσωπο μας, τη VeraSafe, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο 1.1(β) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην σχετική εποπτική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποια είναι η σχετική εποπτική αρχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να σας παρέχουμε βοήθεια.

(β) Η απάντηση μας

Εντός 30 ημερών από την λήψη του παραπόνου σας θα σας ενημερώσουμε γραπτώς σχετικά με την ενέργεια που προτείνουμε να γίνει και θα σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες που μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας.

1.9 Ορισμοί

"Company" " σημαίνει την Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), μία εταιρεία με έδρα στο New South Wales, Αυστραλία, και επίσης θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή συνεργάτη (σύμφωνα με τους ορισμούς αυτών των όρων στο Corporations Act 2001 (Cth)) της Cupid Media Pty Ltd.

Η "Dating Group" σημαίνει την SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) και οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες ή σχετιζόμενες οντότητες που ελέγχει, και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες γνωριμιών σε πελάτες.

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» και GDPR είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη μεταφορά σχετικών δεδομένων, και την απόσυρση της Οδηγίας 95/46/EC.

«Διεθνής Οργανισμός» είναι ένας οργανισμός και οι υφιστάμενοι φορείς του που διέπονται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που δημιουργείται από, ή με βάση ένα, συμφωνητικό ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες.

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι οποιαδήποτε στοιχεία που σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο δεδομένων’). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι κάποιος που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, συγκεκριμένα αναφορικά με ένα αναγνωριστικό στοιχείο, όπως ένα όνομα, ένας αριθμός ταυτότητας, στοιχεία τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό στοιχείο αναγνώρισης, ή με έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν την φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου και περιλαμβάνουν τα Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε διαδικασία ή ομάδα διαδικασιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ή ομάδες προσωπικών δεδομένων, είτε από αυτόματα ή μή αυτόματα μέσα, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, γνωμοδότηση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μεταφοράς, η διάδοση ή διαθεσιμότητα, τυποποίηση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

«Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης, το ποινικό μητρώο, τα γενετικά και βιομετρικά δεδομένα για τον σκοπό μοναδικής αναγνώρισης ενός φυσικού προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τα δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό.

«Σχετιζόμενη Ιστοσελίδα» είναι οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που ανήκει, λειτουργεί ή ελέγχεται από την Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 ή ένα μέλος της Dating Group.